آگهی جذب نیرو در شرکت کمباین سازی ایران پیشرو ، پیشران و الهام بخش در اقتصاد اسلامی کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی کمباین 1060 کمباین برنج مدل IHP 2100
آگهی جذب نیرو در شرکت کمباین سازی ایران
کمباین برنج مدل IHP 2100
بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران
کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی
کمباین 1060
دریافت تندیس و تقدیرنامه سه ستاره
1398/12/4
چشم انداز اقتصادی آستان قدس رضوی در افق 1404
1397/4/7
اختصاص وام 6 درصد اشتغال زایی روستایی
1397/3/19