مشخصات استخدام
عنوان شغل مورد تقاضا :
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر : *
شماره شناسنامه : *
کد ملی : *
تاریخ تولد : *
استان و شهر محل تولد : استان : * شهر : *
استان و شهر محل سکونت : استان : * شهر : *
آدرس کامل محل سکونت : *
آدرس ایمیل : *
شماره تماس : شماره ثابت با کد شهر : * شماره همراه : *
وضعیت تأهل : مجرد
متأهل
جنسیت : مذکر
مؤنث
آخرین مدرک تحصیلی :
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام و محل اخذ مدرک از سال تا سال معدل کل
* * *
شماره بیمه تأمین اجتماعی
سوابق کاری خود را به تفکیک ذکر کنید.
از تاریخ تا تاریخ نام محل کار سمت نوع کار حقوق (ریال) علت ترک کار

وضعیت نظام وظیفه : دارای کارت پایان خدمت
تاریخ صدور کارت پایان خدمت :

معافیت از خدمت
تاریخ صدور کارت معافیت: علت معافیت از خدمت :
وضعیت گواهینامه رانندگی : پایه یک
پایه دو
پایه سه
لیفتراک
جرثقیل
تراکتور
کمباین
زبان خارجی اول و سطح تسلط بر آن :
زبان خارجی دوم و سطح تسلط بر آن :
حقوق مورد درخواست(ریال)
نام و مشخصات افراد معرف :
شرح نام و نام خانوادگی آدرس شماره تلفن
معرف اول
معرف دوم

اسامی و مشخصات بستگان، اقوام، دوستان و نزدیکان خود را که در شرکت کمباین سازی ایران اشتغال به فعالیت داشته و یا از تأمین کنندگان و نمایندگی های فروش این شرکت می باشند را با ذکر موارد اعلام نمایید.
نام ونام خانوادگی سمت نوع ارتباط با شرکتمتن درون تصویر را وارد نمایید : لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*